Usługi

Metrona Polska posiada wieloletnie i potwierdzone referencjami doświadczenie w zakresie realizacji usług:

Usługi realizowane są dla całej palety oferowanych przez Metrona urządzeń: wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania.

Dodatkowo Metrona oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych w oparciu o pisemne zlecenie/zamówienie Klienta.

Usługi montażu, odczytu czy rozliczenia realizowane są w oparciu o ustalone indywidualnie z Klientem warunki, natomiast usługi dodatkowe są realizowane na bazie Cennika Usług Dodatkowych.

Każdy z Klientów może indywidualnie dopasować do siebie szeroki wachlarz usług dodatkowych.

Ofertę kierujemy do Zarządców nieruchomości. W zakres naszej obsługi wchodzi instalacja i odczyt urządzeń pomiarowych oraz rozliczanie kosztów zużycia ciepła i wody.

Nasze rozwiązania skracają czas odczytu urządzeń i usprawniają monitorowanie ich pracy. Zdalny odczyt dzięki zastosowaniu urządzeń radiowych to brak konieczności wchodzenia do mieszkań, lokali i domów w celu dokonania odczytu.