Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe - ciepłomierze

Dodatkowe usługi rozliczeniowe

Wprowadzenie do bazy danych nowych współczynników redukcyjnych podanych przez Zarządcę

Obliczenie współczynników redukcyjnych na podstawie projektu strat ciepła udstępnionego przez Zarządcę

Obliczenie współczynników redukcyjnych na podstawie udostępnionej przez Zarządcę dokumentacji budowlanej, bez projektu strat ciepła

Łączenie lub rozdzielenie nieruchomości w bazie danych

Powtórzenie rozliczenia nieruchomości (ponowny wydruk)

Wykonanie nowego rozliczenia wg nowych zasad lub danych podanych przez Zarządcę

Sporządzenie kopii dokumentu

Rozliczenie ryczałtowe nieruchomości

Rozliczenie grup użytkowników

Podział kosztów przypadających na lokal w przypadku zmiany użytkownika

Podział kosztów co/cw według ustalonego algorytmu na podstawie danych udostępnionych przez Zarządcę

Zmiana okresu rozliczeniowego

Rozliczenie użytkownika z wydzieleniem wartości VAT

Analiza rozliczenia

Symulacja rozliczenia

Rozliczenie próbne w postaci pliku pdf

Rozliczenie próbne w postaci papierowej

Przekazanie rozliczeń nieruchomości w formie jednego pliku pdf

Przekazanie rozliczeń nieruchomości w formie oddzielnych plików pdf dla każdego użytkownika

Przekazanie odczytów w formie papierowej

Przekazanie wskazań miesięcznych urządzeń dla lokalu + koszt dodatkowego odczytu

Zmiana szaty graficznej według koncepcji Zarządcy

Dodatkowe usługi montażowo-serwisowe

Odczyt dodatkowy na zlecenie Zarządcy – zdalny w całej nieruchomości

Odczyt dodatkowy na zlecenie Zarządcy – w całej nieruchomości (odczyt wizualny) plus koszt przekazania wskazań miesięcznych

Odczyt dodatkowy/kontrolny jednego urządzenia na zlecenie Zarządcy (odczyt wizualny) plus koszt przekazania wskazań miesięcznych

Odczyt wybranych rejestrów pamięci ciepłomierza – cała nieruchomość

Odczyt wybranych rejestrów pamięci ciepłomierza – jeden ciepłomierz

Wezwanie do nieuzasadnionej reklamacji

Czyszczenie ciepłomierza w miejscu zabudowy

Dojazd serwisanta powyżej 20 km od punktu serwisowego

Sprawdzenie pracy ciepłomierza w miejscu zabudowy

Demontaż ciepłomierza do ekspertyzy lub montaż ciepłomierza po ekspertyzie

Montaż uzupełniający, domontowanie – dopłata do ceny podanej w umowie

Wymiana ciepłomierza poza gwarancją – dopłata do ceny podanej w umowie

Wykonanie ekspertyzy cieplomierza

Usługi dodatkowe - podzielniki

Dodatkowe usługi rozliczeniowe

Wprowadzenie do bazy danych nowych współczynników redukcyjnych podanych przez Zarządcę

Obliczenie współczynników redukcyjnych na podstawie projektu strat ciepła udostępnionego przez Zarządcę

Obliczenie współczynników redukcyjnych na podstawie udostępnionej przez Zarządcę dokumentacji budowlanej bez projektu strat ciepła

Łączenie lub rozdzielenie nieruchomości (węzłów cieplnych) w bazie danych

Powtórzenie rozliczenia nieruchomości (ponowny wydruk)

Nowe rozliczenie wg nowych zasad lub danych podanych przez Zarządcę

Sporządzenie kopii dokumentu

Rozliczenie ryczałtowe nieruchomości

Rozliczenie grup użytkowników

Podział kosztów przypadających na lokal w przypadku zmiany użytkownika

Podział kosztów co/cw według ustalonego algorytmu na podstawie danych udostępnionych przez Zarządcę

Zmiana okresu rozliczeniowego

Rozliczenie użytkownika z wydzieleniem wartości VAT

Analiza rozliczenia

Symulacja rozliczenia

Prognoza indywidualnych przedpłat na następny okres rozliczeniowy

Rozliczenie próbne w postaci pliku pdf

Rozliczenie próbne w postaci papierowej

Przekazanie rozliczeń nieruchomości w formie jednego pliku pdf

Przekazanie rozliczeń nieruchomości w formie oddzielnych plików pdf dla każdego użytkownika

Przekazanie odczytu wskazań końcowych podzielników dla całej nieruchomości

Przekazanie wskazań miesięcznych urządzeń dla całej nieruchomości

Przekazanie wskazań miesięcznych urządzeń dla lokalu

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami (koszty dojazdu pkt. 8 poniżej)

Zmiana szaty graficznej według koncepcji Zarządcy

Uwzględnienie spłaty ratalnej na druku rozliczenia

Dodatkowe usługi montażowo-serwisowe

Odczyt dodatkowy na zlecenie Zarządcy – zdalny w całej nieruchomości

Odczyt dodatkowy w lokalu na zlecenie Zarządcy

Montaż uzupełniający, domontowanie, przemontowanie, wymiana podzielnika. Do podanej ceny usługi doliczona zostanie cena podzielnika zgodnie z cennikiem.

Przeprogramowanie podzielnika do 100 podzielników

Przeprogramowanie podzielnika do 1000 podzielników

Przeprogramowanie podzielnika ponad 1000 podzielników

Wezwanie do nieuzasadnionej reklamacji

Dojazd serwisanta powyżej 20 km od punktu serwisowego

Podzielnik kosztów Telmetric star

Podzielnik kosztów Telmetric plus

Podzielnik kosztów OPTRONIC

Koncentrator danych STAR

Niestandardowy materiał montażowy (nakładka, opaska na rurę, zestaw rozszerzający)

Usługi dodatkowe - wodomierze

Dodatkowe usługi rozliczeniowe

Łączenie lub rozdzielenie nieruchomości w bazie danych

Powtórzenie rozliczenia nieruchomości (ponowny wydruk)

Wykonanie nowego rozliczenia wg nowych zasad lub danych podanych przez Zarządcę

Sporządzenie kopii dokumentu

Rozliczenie ryczałtowe nieruchomości

Rozliczenie grup użytkowników

Podział kosztów przypadających na lokal w przypadku zmiany użytkownika

Podział kosztów co/cw według ustalonego algorytmu na podstawie danych udostępnionych przez Zarządcę

Zmiana okresu rozliczeniowego

Rozliczenie użytkownika z wydzieleniem wartości VAT

Analiza rozliczenia

Symulacja rozliczenia

Rozliczenie próbne w postaci pliku pdf

Rozliczenie próbne w postaci papierowej

Przekazanie rozliczeń nieruchomości w formie jednego pliku pdf

Przekazanie rozliczeń nieruchomości w formie oddzielnych plików pdf dla każdego użytkownika

Zmiana szaty graficznej według koncepcji Zarządcy

Przekazanie wskazań miesięcznych urządzeń radiowych

Dodatkowe usługi odczytowe

Łączenie lub rozdzielenie nieruchomości w bazie danych

Sporządzenie kopii dokumentu

Podział odczytów na grupy użytkowników

Podział odczytów przypadających na lokal w przypadku zmiany użytkownika

Zmiana okresu odczytowego

Analiza bilansu wody w nieruchomości

Przekazanie odczytów w formie papierowej

Przekazanie wskazań miesięcznych urządzeń radiowych dla danego okresu odczytowego

Dodatkowe usługi montażowo-serwisowe

Odczyt dodatkowy na zlecenie Zarządcy – zdalny w całej nieruchomości

Odczyt dodatkowy na zlecenie Zarządcy – w całej nieruchomości (odczyt wizualny)

Odczyt dodatkowy/kontrolny jednego urządzenia na zlecenie Zarządcy (odczyt wizualny) plus koszt przekazania wskazań miesięcznych

Montaż uzupełniający, domontowanie, przemontowanie – dopłata do ceny podanej w umowie

Wezwanie do nieuzasadnionej reklamacji

Czyszczenie wodomierza w lokalu

Dojazd serwisanta powyżej 20 km od punktu serwisowego

Wymiana wodomierza poza gwarancją – dopłata do ceny w umowie

Koncentrator danych STAR

Sprawdzenie pracy wodomierza w mieszkaniu

Demontaż lub montaż wodomierza do ekspertyzy

Wykonanie ekspertyzy wodomierza

Montaż uzupełniający, domontowanie – dopłata do ceny podanej w umowie

Wymiana wodomierza poza gwarancją – dopłata do ceny podanej w umowie

Demontaż wodomierza do ekspertyzy lub montaż wodomierza po ekspertyzie

Dodatkowe szkolenie klienta samoodczytującego w siedzibie Klienta wraz z instalacją oprogramowania na sprzęcie Klienta

Dodatkowe szkolenie klienta samoodczytującego on-line

Przeniesienie oprogramowania na nowe urządzenia on-line