Rozliczenia

Dzięki zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania można zaoszczędzić około 20% energii cieplnej.

Zasady funkcjonowania systemu indywidualnych rozliczeń Metrony Polska.

Podzielniki zamontowane w Państwa mieszkaniach rejestrują oddawanie ciepła przez grzejniki. Wskazania podzielników służą tylko i wyłącznie do określania udziału indywidualnego użytkownika w kosztach zużycia, będących częścią kosztów ogrzewania nieruchomości. Innymi słowy, po przeprowadzeniu odczytu możliwe jest określenie różnic w zużyciu ciepła między użytkownikami jednej nieruchomości.

Sama informacja o ilości odczytanych jednostek w lokalu nie wystarcza do wyliczenia kosztów ogrzewania. Dopiero po porównaniu z sumą jednostek wynikających z odczytów w całej nieruchomości można wyliczyć indywidualny udział w kosztach zużycia ciepła. W rozliczeniu nie są uwzględniane fizyczne jednostki energii, wartość udziału jest wartością bezwymiarową.
Suma jednostek odczytanych w nieruchomości, charakterystyczna dla danego okresu rozliczeniowego, nie informuje nas o ilości zużytego ciepła. Informację taką Zarządca nieruchomości uzyskuje na podstawie wskazań licznika ciepła lub ilości zużytego opału.

Poniższy wzór pokazuje odpowiednie elementy indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania:

Koszty stałe – jest to część kosztów ogrzewania nieruchomości dzielona według stałej wartości, jaką jest powierzchnia mieszkań.

Koszty zużycia – jest to pozostała część kosztów ogrzewania nieruchomości, dzielona według zmiennej wartości, jaką jest wskazanie podzielników.

Odczyt w lokalu – odczyt ten zawiera sumę wskazań podzielników z uwzględnieniem  położenia mieszkania w budynku.

Suma odczytów w nieruchomości – suma ta zawiera liczbę jednostek odczytanych i oszacowanych w całej nieruchomości.

Doświadczony zespół specjalistów Działu Rozliczeń przygotuje dla Państwa rachunki za indywidualne zużycie energii cieplnej i wody.

Każdy Klient może liczyć na wsparcie indywidualnego opiekuna.

Dbamy o to, by rozliczenia indywidualnych kosztów ogrzewania i zużycia wody były przejrzyste i zgodne z prawem.