Podzielniki

Podzielnik kosztów ogrzewania

Telmetric star

  • Dwuczujnikowa metoda pomiarowa
  • Wysoka czułość umożliwiająca stosowanie w instalacjach niskotemperaturowych wraz z sygnalizacją stwierdzonych usterek, uszkodzeń bądź prób ingerencji (manipulacji)
  • Maksymalna odporność na manipulacje poprzez zastosowanie podwójnego zabezpieczenia przy pomocy tradycyjnej plomby mechanicznej i plomby elektronicznej (rejestracja w pamięci urządzenia daty otwarcia podzielnika)
  • Unikalne oprogramowanie umożliwiające bezbłędne rozpoznanie okresu grzewczego
  • Stała kontrola wskazań czujnika temperatury pomieszczenia, samoczynne przełączanie na jednoczujnikową metodę pomiarową przy zakłóceniach cieplnych (próby manipulacji)
  • Samoczynne rozpoznanie pracy grzejnika poprzez statyczną i dynamiczną kontrolę temperatury grzejnika i pomieszczenia
  • Programowanie z użyciem kodów kreskowych zabezpieczających przed popełnieniem pomyłek
  • Automatyczne zapamiętanie wskazania na koniec zaprogramowanego okresu rozliczeniowego
  • Zapamiętywanie wskazań miesięcznych, pamięć 14 miesięcy
  • System liczb kontrolnych eliminujących możliwość wprowadzenia do systemu nieprawidłowych danych