Odczyt

Zdalny odczyt

Metrona oferuje system zdalnego odczytu danych z urządzeń rejestrujących zużycie mediów w budynkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane zarejestrowane przez urządzenia końcowe, mogą szybko i cyklicznie zostać przesyłane do Klienta.

W zależności od wymagań Klientów Metrona oferuje kilka możliwości zintegrowanego zdalnego odczytu urządzeń:

Odczyt inkasencki walk-by – urządzenia wyposażone w moduły radiowe odczytywane są bezpośrednio zestawem inkasenckim będącym w zasięgu transmisji radiowej tych urządzeń (np. sprzed budynku). Odczyt odbywa się z wykorzystaniem zestawu odczytowego: netbooka, tabletu lub smartfona z zainstalowanych dedykowanym oprogramowaniem wraz z odbiornikiem/anteną komunikującą się z urządzeniami odczytywanymi.

Odczyt z koncentratorów– urządzenia wyposażone w moduły radiowe odczytywane są z koncentratorów, które zbierają dane z urządzeń. Odczyt odbywa się z wykorzystaniem zestawu odczytowego, który pobiera dane z koncentratora.

Odczyt z koncentratorów GPRS z kartą SIM – system w  pełni zdalny oparty na współpracujących ze sobą koncentratorach, które odbierają, magazynują i transmitują dane z urządzeń końcowych. Koncentratory GPRS mogą przesyłać dane wykorzystując infrastrukturę sieci GSM/LTE. Za przesył danych pobierana jest opłata abonamentowa rozliczana w cyklu miesięcznym lub rocznym.

Zdalny odczyt jest sposobem na zaoszczędzenie ludzkiej pracy wkładanej w cykliczne odwiedzanie lokatorów i dokonywanie odczytu stanu liczników.

Rozliczenia wykonane na podstawie zdalnego odczytu opierają się na rzeczywistym zużyciu, a nie na obliczeniach szacunkowych czy na podstawie prognoz.

Zdalny odczyt to dostęp do aktualnych informacji o potencjalnych awariach i możliwość bieżącej analizy danych, która zarówno Zarządcy budynku, jak i lokatorom pomaga w utrzymaniu kontroli nad zużyciem energii elektrycznej czy wody.

Podstawowe zalety systemu zdalnego odczytu:

  • W trakcie odczytu urządzenia obecność w domu, mieszkaniu czy lokalu nie jest konieczna. Mieszkańcy mogą swobodnie dysponować swoim czasem, a nieobecność podczas odczytu nie powoduje konsekwencji takich jak: rozliczenie szacunkowe lub konieczność umawiania dodatkowego, płatnego terminu odczytu,
  • krótki czas odczytu (bez konieczności wchodzenia do lokali) i eliminacja konieczności umawiania się na osobne wizyty z nieobecnymi podczas odczytu lokatorami,
  • eliminacja błędu ludzkiego, który może wystąpić podczas manualnego odczytu urządzeń (zwłaszcza w  trudno dostępnych miejscach),
  • zdygitalizowane dane odczytowe przekazywane w formie elektronicznej łatwiej szybciej wprowadzić do systemów Klienta,
  • historia wskazań urządzeń daje możliwość analizy zużycia wody lub ciepła w zadanym okresie na komputerze,
  • możliwość rozbudowy systemu o koncentratory danych, umożliwiające transmisję przez Internet lub infrastrukturę GSM/LTE,
  • łatwy dostęp do komunikatów o stanach odbiegających od normy (szeroka lista alarmów),
  • odczyt różnych urządzeń (np. wodomierza i ciepłomierza) jednym, intuicyjnym w obsłudze zestawem odczytowym,
  • możliwość samodzielnego odczytu i konfiguracji urządzeń: wodomierze, ciepłomierze po zakupieniu zestawu odczytowego.

Dzięki dużej elastyczności, system zdalnego odczytu może być łatwo dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta.