Montaż

Montaż

Metrona realizuje montaże, odczyty oraz usługi dodatkowe poprzez sieć Oddziałów w całej Polsce, dzięki czemu oferuje Klientom wsparcie techniczne bezpośrednio na miejscu u Klienta.

Wszystkie prace montażowe i odczytowe nadzoruje doświadczony zespół Techników Montażu.

Priorytetem Działu Montażu jest wysoko wykwalifikowany i szybki serwis w zakresie produktów i usług, pomoc w wyborze i specyfikacji produktu oraz montaże dla konkretnych projektów.

Urządzenia pomiarowe: wodomierze i ciepłomierze – zalecenia w zakresie montażu

Wodomierze i ciepłomierze mieszkaniowe oferowane przez Metrona Polska to urządzenia pomiarowe a ich wskazania są podstawą do wykonania rozliczeń kosztów ciepła i zużycia wody.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku urządzenia pomiarowe mogą być stosowane przez okres pięciu lat od pierwszego dnia roku następującego po roku dokonania legalizacji. Oznacza to, że przed upływem tego okresu powinny zostać zdemontowane i poddane ponownej legalizacji lub wymienione na nowe, gdyż wskazania urządzeń pomiarowych, którym skończył się okres legalizacyjny, nie mogą być wykorzystywane do rozliczeń kosztów zużycia.

Legalizacja

Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone w odpowiednich rozporządzeniach. Dowodem wykonania legalizacji jest świadectwo legalizacji, które potwierdza spełnienie tych wymagań. Legalizacja jest obowiązkowa dla określonych typów przyrządów podanych w Rozporządzeniach (Żródło GUM)

Rodzaje legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności określone są w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. poz.969).

Wyróżniamy następujące typy legalizacji:

Legalizacja pierwotna – wykonywana jest przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania. Przyrządy podlegające legalizacji pierwotnej są dostarczane z dowodem wykonania legalizacji przy ich sprzedaży.

Legalizacja ponowna – wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do obrotu lub użytkowania.

Metrona w trosce o nasze środowisko umożliwia swoim Klientom nadanie drugiego życia ich urządzeniom, przez ponowną legalizację , podczas której odbywa się proces regeneracji urządzenia i jego ponownej kalibracji/walidacji. Proces ten jest dostępny dla wybranych wodomierzy i ciepłomierzy.

Podzielniki kosztów ogrzewania – zalecenia w zakresie montażu

Podzielniki kosztów ogrzewania (niezależnie od rodzaju konstrukcji i typu) nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069, z 2015 r. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 542). Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 5 tej ustawy przyrząd pomiarowy jest to urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Podzielniki kosztów ogrzewania nie są przyrządami pomiarowymi, gdyż nie mierzą żadnej wielkości fizycznej (także ciepła) – najczęściej przyrost ich wskazań (wyrażonych w działkach niemianowanych) zależy od temperatury powierzchni grzejnika w miejscu instalacji podzielnika i czasu oddawania ciepła przez grzejnik. W związku z tym podzielniki kosztów ogrzewania nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej (zatwierdzeniu typu i legalizacji), a więc także obowiązkowi uzyskania dowodów tej kontroli.

Wskazania podzielników kosztów ogrzewania wraz z systemem rozliczeń służą jedynie do podziału kosztu energii cieplnej, dostarczonej do budynku wielolokalowego, na poszczególnych użytkowników lokali, którzy są wyposażeni w jeden typ podzielników. Koszt całkowity ciepła obliczany jest na podstawie wskazań zainstalowanego w węźle cieplnym ciepłomierza. Wskazania tego ciepłomierza służą do uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń między dostawcą energii cieplnej i spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową.

Sprawy dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (w tym oceny zgodności ich wykonania z normami) i zasad rozliczeń ciepła wewnątrz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej – nie wchodzą w zakres ustawowych kompetencji Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wymiana podzielników wymuszona jest trwałością baterii: 10 lat + 1 rok.

Opublikowana 7 maja 2021 r. Ustawa o zmianie Ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868)- wprowadza obowiązek montażu urządzeń do rozliczania indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody.

Instalację urządzeń ze zdalnym odczytem warto rozpocząć już teraz, bowiem najpóźniej do dnia 1 stycznia 2027 r. wszystkie urządzenia muszą być w tę funkcję wyposażone.

Informacje RODO oraz na temat plików cookies i podobnych technologiach

Komunikat

Informacje

Wykorzystujemy pliki cookies oraz kody analityczne aby umożliwić Państwu korzystanie z witryny, a także analizować ruch w naszej witrynie. Więcej informacji zawarliśmy na stronie polityka prywatności

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

Niezbędne
Statystyka i Marketing