Kontakt

Dane firmowe

METRONA POLSKA
Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.
ul. Taborowa 4
02-699 Warszawa
Polska

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000096312
REGON: 010446389
NIP: 9510024429

Kapitał zakładowy: 13.526.500,00 zł
Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. Warszawa
58105010251000002306011764

Lokalizacja