Kontakt

Dane firmowe

METRONA POLSKA
Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.
ul. Taborowa 4
02-699 Warszawa
Polska

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000096312
REGON: 010446389
NIP: 9510024429

Kapitał zakładowy: 13.526.500,00 zł
Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. Warszawa
58105010251000002306011764

Dane kontaktowe

ADMINISTRATOR DANYCH:
METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. ul. Taborowa 4, 02-699 Warszawa
CEL PRZETWARZANIA:
Kontakt i prowadzenie korespondencji i współpraca.
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: tutaj.

Lokalizacja