Informacje dla Zarządcy

Informacje dla Zarządcy

Aby przygotować rozliczenie kosztów potrzebne są odczyty wskazań urządzeń zainstalowanych w Państwa nieruchomościach. Te dane gromadzone są w odpowiednim czasie (każdy budynek ma inny okres rozliczeniowy) w centrali dzięki dostępnym w całej Polsce pracownikom serwisowym z Oddziałów terenowych.

Jednocześnie prosimy Państwa o dostarczenie do centrali regulaminu rozliczeń oraz danych kosztowych: kosztów poniesionych w danym okresie rozliczeniowym i zaliczek.

Edytowalna forma danych dotyczących kosztów i zaliczek pozwoli niewątpliwie skrócić czas potrzebny do wykonania rozliczenia.

Poniżej pod linkiem znajdą Państwo formularze do wydruku i wypełnienia określające Warunki Rozliczenia Kosztów konieczne do rozliczenia kosztów podgrzania i zużycia wody lub ciepła:

Wypełnione formularze należy przesłać pocztą lub zeskanować i przesłać mailem na adres rozliczenia@metrona.pl

Administracjom budynków oferujemy rozliczenia kosztów w formie przejrzystych zestawień łącznych oraz indywidualnych arkuszy dla każdego lokalu. Na życzenie Klienta dołączamy pliki elektroniczne w formatach umożliwiających sprawny transfer do systemu czynszowego.

Metrona Polska nie jest dostawcą ciepła, wykonuje jedynie rozliczenia na zlecenie Zarządcy nieruchomości. Ewentualne nadpłaty czy niedopłaty mieszkańcy regulują w ramach opłat czynszowych.

W naszej firmie każdy Klient ma swojego indywidualnego opiekuna rozliczeniowego.

Jakie dane do rozliczenia musi przekazać Właściciel /Zarządca nieruchomości?

Właściciel /Zarządca powinien przekazać:

  • Łączną kwotę kosztów centralnego ogrzewania nieruchomości, poniesionych w danym okresie rozliczeniowym.
  • Podział tej kwoty na dwie części: na koszty dzielone według powierzchni (tzw. koszty stałe) oraz koszty dzielone według wskazań podzielników (tzw. koszty zużycia).
  • Kwoty zaliczek naliczonych użytkownikom poszczególnych lokali w rozliczanym okresie.
  • Zasady postępowania w przypadkach nietypowych, wynikające z obowiązującego w nieruchomości regulaminu rozliczeń kosztów ogrzewania.

W trosce o środowisko naturalne prosimy o przekazywanie danych w formie elektronicznej. Edytowalna forma dotyczących kosztów i zaliczek pozwoli niewątpliwie skrócić czas potrzebny do wykonania rozliczenia.