Compliance

System Zarządzania Zgodnością (Compliance)

„METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA” sp. z o.o. dążąc do realizacji najwyższych standardów rynkowych z początkiem kwietnia 2021r. wprowadziła i rozwija System Zarządzania Zgodnością. Dbałość o wysoki standard, zarówno w odniesieniu do jakości naszych usług, jak i sposobu prowadzenia relacji biznesowych stanowi istotny element prowadzenia polityki naszej spółki. Podjęte rozwiązania mają na celu zapewnienie działalności zgodnie z prawem, etyką oraz przyjętymi normami postępowania.

System Zarządzania Zgodnością oparto o potrzeby oraz specyfikę działalności spółki. Przyjęte rozwiązania zapewniają równowagę, jak i dążą do eliminacji potencjalnego ryzyka w prowadzonych działaniach. Drogę do realizacji postawionych celów oparto o prowadzenie Systemu Zarządzania Zgodnością w obszarach:

– odpowiedzialności,

– unikania konfliktu interesów,

– relacji z kontrahentami, otoczeniem oraz środowiskiem naturalnym.

„METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA” sp. z o.o. czuwa by wszyscy pracownicy przestrzegali zarówno dyspozycji prawnych, jak i standardów etycznych. Spółka dba również by podmioty z nią współpracujące działały zgodnie z przyjętymi przez nią założeniami i wspólnie dążyły do zapewnienia jakości oferowanych usług.

Wprowadzone rozwiązania stoją na straży dobrego ładu korporacyjnego oraz stanowią wyraz nieustannie podejmowanych działań „METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA” sp. z o.o. nad dbałością o renomę spółki, wyznawanych przez nią zasad oraz profesjonalności świadczonych usług.